• 15 seminarų ciklas

  15 seminarų ciklas

       2014 m. lapkričio – 2015 m sausio mėn.  įgyvendinome 15 seminarų tema ,,Naujoji mokinių karta ir jos ugdymo didaktiniai principai”. Seminarų metu mokytojams buvo pristatyta naujosios kartos samprata, psichologiniai ir ugdymo aspektai. • Valstybės kontrolės EUROSAI seminaras

  Valstybės kontrolės EUROSAI seminaras

       2014 m. spalio 28 – 29 d. surengėme Valstybės kontrolės EUROSAI seminarą atitikties audito standartų klausimais Vilniuje. Lietuvos, Latvijos, Turkijos, Suomijos, Estijos aukščiausiųjų audito institucijų auditoriai ir metodologai pristatė jų institucijose geriausią taikytiną praktiką, aptarė metodologijos klausimus ir problemas. • EUROSAI seminaras

  EUROSAI seminaras

       2014 m. spalio 6 – 9 dienomis Vilniuje organizavome Valstybės kontrolės kasmetinį 12-ąjį EUROSAI aplinkosaugos audito darbo grupės susitikimą ir seminarą. Renginyje dalyvavo  atstovai iš 23 Europos šalių aukščiausiųjų audito institucijų, tarptautinių ir Lietuvos aplinkosaugos organizacijų bei akademinės bendruomenės. • Daugiafunkcinių centrų atstovų susitikimas

  Daugiafunkcinių centrų atstovų susitikimas

       2014 m. balandžio 24 – 25 d. Kaune vyko universalių daugiafunkcinių centrų atstovų susitikimas. Seminarų metu buvo aptariamos aktualios UDC problemos, aktualijos. Naudojant interaktyvius komandos formavimo metodus buvo ugdomas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp UDC tinklo atstovų.