ES projektai

Tobulėti, įgyvendinti naujas idėjas, kelti kvalifikaciją, investuoti į pažangiausią įrangą ir technologijas – tai tik maža dalis galimybių, kurias savo parama padeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūriniai ir kiti fondai. Jų parama gali pasinaudoti įvairią veiklą vykdantys gyventojai, įstaigos ir organizacijos.
 
ES struktūrinių fondų parama skiriama finansuoti ypač plačiam veiklos sričių spektrui: verslui, kaimo plėtrai (kaimo turizmas, amatai, žemės ūkis, miškininkystė ir t. t.), mokymams, įgūdžių tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui, užimtumui, socialinių problemų sprendimui, kultūrai, švietimui, moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai, inovacijoms, informacinės visuomenės kūrimui ir plėtrai, aplinkosaugai, energetikai, sveikatos priežiūrai, transportui, turizmui.
 
Šių projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingos specifinės žinios, gebėjimai, patirtis. Svarbu žinoti visus projektų rengimo ir teikimo niuansus – pradedant tiksliu dokumentų užpildymu, tinkamai įvertintomis galimybėmis ir baigiant tinkamu lėšų įsisavinimu. Kartais ir maža klaidelė gali nulemti neigiamą atsakymą dėl taip reikalingos paramos Jūsų verslui ar iniciatyvai.
 
Užtikrindami sėkmingą su ES fondais susijusių projektų rengimą ir įgyvendinimą, siūlome savo profesionalią pagalbą šiose srityse:
 • Bendros konsultacijos dėl paramos gavimo.
 • Individualios konsultacijos dėl konkretaus projekto įgyvendinimo ar atskirų jo etapų.
 • Preliminarus Jūsų galimybių ES fondų paramai gauti tyrimas ir įvertinimas.
 • Realių galimybių gauti ES fondų paramą įvertinimas ir planavimas.
 • Investicinių projektų rengimas.
 • Verslo planų rengimas.
 • Seminarų, konferencijų apie Europos Sąjungos paramos gavimo galimybes organizavimas.

Paraiškų rengimas:
 • atliekame galimybių studiją;
 • paruošiame preliminarią paraišką;
 • parengiame projekto paraišką.

Projektų administravimas:
 • formuojame / rengiame mokėjimo prašymus;
 • organizuojame pirkimus (pirkimo dokumentų rengimas, procedūrų vykdymas, pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolė ir pan.);
 • rengiame bei teikiame ataskaitas administruojančioms institucijoms;
 • rengiame visus kitus su Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimu susijusius dokumentus.