Viešieji pirkimai

Mes siekiame, kad kuo daugiau Lietuvos verslo atstovų efektyviai pasinaudotų viešųjų pirkimų teikiamomis galimybėmis, todėl siūlome savo profesionalią pagalbą bei konsultacijas visiems susidomėjusiems. Didelį dėmesį skiriame kiekvienam vykdomo viešojo pirkimo etapui, todėl užtikriname, kad viešajame pirkime vykdomos procedūros būtų teisėtos ir nuoseklios.Viešųjų pirkimų srityje aktyviai bendradarbiaujame ne tik su verslu, bet ir su viešojo sektoriaus įstaigomis bei organizacijomis. Padedame sudaryti viešųjų pirkimų planus, paruošti reikalingus dokumentus, teikiame konsultacijas bei organizuojame šios srities mokymus.

Mokymų tikslas – išsamiai pristatyti Lietuvos viešųjų pirkimų teisinę bazę, jos naujoves bei taikymą praktikoje. Mokymų metu nagrinėjame, kuo pasižymi viešųjų pirkimų procedūros, taip pat analizuojame sėkmingus organizavimo ir dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose pavyzdžius. Bendradarbiaujame su aukščiausios kvalifikacijos lektoriais, aktyviai dirbančiais viešųjų pirkimų srityje: teisininkais, pirkimų organizatoriais, viešųjų pirkimų politiką įgyvendinančių institucijų atstovais.
Mokymus vykdome tiek verslininkams, tik ketinantiems ar jau dalyvaujantiems viešųjų pirkimų konkursuose, norintiems žinoti, kaip juose sėkmingai pasirodyti bei kaip interpretuoti ir praktikoje pritaikyti naujausius viešųjų pirkimų įstatymo ypatumus; tiek perkančiųjų organizacijų darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese bei vykdantiems ar pradedantiems vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, taip pat atliekantiems kitus su viešųjų pirkimų vykdymu susijusius darbus. 
 
Perkančiosioms organizacijoms siūlome:
 • Sudaryti ir koreguoti organizacijų viešųjų pirkimų planus;
 • Parengti viešųjų pirkimų dokumentus;
 • Atlikti jau parengtų viešųjų pirkimų dokumentų teisinį auditą;
 • Parengti koncesijos suteikimui būtinus dokumentus;
 • Parengti koncesijos ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • Surasti ir įgyvendinti optimaliausius viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sprendimus   bei pasirūpinti tam reikalingais dokumentais;
 • Užtikrinti teisinę pagalbą viešojo pirkimo planavimo etape, nustatant pirkimo vertę ir pasirenkant pirkimo būdą;
 • Parengti perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką; 
 • Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų klausimais;
 • Užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą; 
 • Rasti reikalingų paslaugų teikėjus, prekių tiekėjus bei įvertinti jų pasiūlymus;
 • Nagrinėti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų pareikštas pretenzijas bei rengti atsakymus į jas.
Pagalba viešųjų pirkimų dalyviams (tiekėjams)
Siekiame padėti įmonėms sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat užtikrinti efektyvų perkančiųjų ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių bendradarbiavimą. Ketinančioms tiekti prekes ar teikti paslaugas viešajam sektoriui įmonėms siūlome šias paslaugas:
 • Individualiai ir kompleksiškai konsultuojame verslininkus, susidomėjusius galimybe ar jau pradedančius dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose;
 • Pateikiame konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimus ir išvadas/pasiūlymus;
 • Bendraujame su perkančiąja organizacija, atidžiai išsiaiškindami konkurso sąlygas;
 • Įvertiname, ar organizacijos siūlomos prekės/paslaugos atitinka pirkimo sąlygas;
 • Įvertiname, ar pirkimo dokumentai atitinka LR teisės aktus;
 • Tikriname, ar konkurse nėra diskriminuojančių ar neteisėtų sąlygų. Jas nustačius, teikiame pretenzijas;
 • Padedame paruošti bei pateikti pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
 • Rengiame jungtinės veiklos, partnerystės, konsorciumo ir kitas sutartis;
 • Konsultuojame visais viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo klausimais;
 • Teikiame pagalbą atstovaujant interesus Lietuvos ir ES institucijose;
 • Rengiame  kitus reikalingus dokumentus.
Vertiname iš perkančiųjų organizacijų gautus atsakymus.